Välkommen till Östra Härjedalens BK

Månadens/veckans bild och årets aktiviteter.

Screenshot_20210831-183931_Photos[1]

stjärna Stort Grattis KORAD PATRH I TJH Just Ask Karma O'Shea med Veronica Nilsson, Enköping till er vinst i ÖHBK's nationella utställning! stjärna

Bra jobbat!    

                     hängande ben i rosett

Aktivitetskalender 2021

28/1 Styrelsemöte
14/2 Årsmöte

2/3 Styrelsemöte

6/4 Medlemsmöte/inställt 

26/4 Städdag

framflyttad

1/5 Lydnadstävling 

(inställt pga covid-19)

4/5 Styrelsemöte 

29/5 BPH

30/5 Brukstävling spår 

(inställt pga covid-19)

1/6 Medlemsmöte

5/6 BPH

18-20/6 Spårläger

10/7 UppfödarBPH

3/8 Medlemsmöte

28/8 Hundutställning Officiell/Inofficiell

3-5/9 Hovawart SM flyttad till Ljusdals BK

7/9 Styrelsemöte

5/10 Medlemsmöte

11/10 Städdag

2/11 Styrelsemöte

27/11 Funktionärsmiddag

Framflyttad

7/12 Medlemsmöte

(mer datum kan tillkomma med aktiviteter men även tas bort utifrån rådande pamdemi)

 

 

Kallelse till årsmöte!

Kallelse till årsmöte!

Söndagen 20 februari, 2022 kl. 18.00 i klubbstugan. 

På mötet bjuder klubben på fika.

 

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda årsmötet

4. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokoll

5. Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande justera protokollet

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av dagordning

8.     a.Genomgång av verksamhetsberättelsen inklusive uppfyllnad av mål.

b. Genomgång av balans- och resultaträkning

c. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispositioner.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Genomgång och beslut

a. mål

b. budget

c. medlemsavg för nästa år

d. motioner

12. Info om planerade aktiviteter

13. Val av styrelse samt suppleanter

14. Val av revisorer samt suppleanter

15. Firmatecknare

16. Val av valberedning

17. Val av ombud och kommittéer eller ge styrelsen uppdrag att utse dessa.

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17.

19. Övriga frågor till diskussion

20. Årsmötets avslutande

val av styrelsen

Här kommer valmöjligheter för den som är intresserad

Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

a. Ordförande i styrelsen (omval 1 år) Mats Falkeman

b. Vice ordförande i styrelsen (kvarstår 1 år) Cecilia Stenvall Bäckelin

c. Sekreterare i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Elisabeth Einebrant

d. Kassör i styrelsen (kvarstår 1 år) Maria Ekelund

e. Ledamot i styrelsen (kvarstår 1 år) Hanna Einebrant 

f. Ledamot i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Lena Persson

g. Ledamot i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Marie Löfqvist

h. Suppleant (kvarstår 1 år) Hans Meyer

i. Suppleant (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Leif Bäckelin

Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant enligt §9 

Revisor 1 omval 1 år. Stefan Tullnérs

Revisor 2 vakant

Revisorssuppleant omval 1år. Monica Svärd

Val av valberedning enligt § 10

a. Valberedningens sammankallande (1 år) Karin Landin

b. En ledamot (1 år) Carin Ahlstedt

c. En ledamot (2 år) vakant

 

20211117_110742

Grattis Grattis!!

thumbnail_DSC_0501 (2) 59b62d46-581a-4f2b-b713-0fa1c8b72ace2
Stort Grattis till Hanna Einebrant som tilldelats certifikat som SBK Allmänslydnarinstruktör. Stort Grattis till Marie Löfqvist som tilldelats certifikat som SBK Specilasöksinstruktör.

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

BPH. 
 Söndag 29/5 
(sista anmälningsdag 14/5)
Lördag 5/6
(sista anmälningsdag 21/5)
 
För mer info och anmälan - kolla under fliken BPH.
 
Ny avgift från och med 2021 - 750:-/hund.
 
Här  är en länk till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) om en enkät om din hunds vardagsbeteende. Gå gärna in och kolla.
 
 

Klubbens MH

MH

Klubben återkommer med datum för MH 2021.

 För mer info och anmälan - kolla under MH fliken.

Eller anmäl dig direkt här:

http://sbktavling.se/competitions?domains=64

ÖHBK's BG nummer!

Ö:a Härjedalens BK's Bankgironummer:

BG 166-9985 (Handelsbanken)

 

SWISH.

Klubben har införskaffat Swish!

Vill ni Swisha så är det där här numret:

123 563 929 9

OBS! Observera!

Avänds Safari som webbläsare så kan det vara svårt att se te.x telefonnummer och bankgiro-nummer som finns på hemsidan. Man kan se siffrorna om man zoomar in mycket.

Det syns som vanligt om man använder Google chrome eller Mozilla firefox. 

 

Uppdateringar.

211209 Kallelese till årsmöte på startsidan.

211122 Framsida med datum för medlemmar inför mötet som kommer.

211118 Framsida m uppdatering.

Årets Kurser.

Sugen på kurs?

Vid menyraden på kurser så finns det en hel del nya kurser nu i höst o vinter. 

Gå in och kolla och anmäler er och kom och ha det roligt. 

SPONSOR.

Frisks Åkeri

Medlemsavgift

2021 års medlemsavgiften (som är rullande) är 500:- 

From 1 jan 2019 är förbundsavgiften till SBK 400:- + den lokala klubbavgiften på 100:- (som är oförändrad)

Mer info om hur man blir medlem och vad man som medlem får för sin avgift, finner man under fliken "Info om klubben"

Dagens datum

söndag
16
januari
Hjalmar, Helmer

2022
Vecka 2

Klubbmärke

090609

 
 

I samarbete med:

sfr-logo[1]

Fasta aktiviteter.

blinkpaw Måndagar kl: 18.00, kvällsträning på klubbplanen samt söndagar kl 13.00.

blinkpaw Lördagspromenader. Kl 12.00 samlas vi och går från träbjörnen. 

bild

 

Bildspel