Välkommen till Östra Härjedalens BK

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Datum för 2021 års BPH

Söndag 29/5 (sista anmälningsdag 14/5)

Lördag 5/6 (sista anmälningsdag 21/5)

Ta kontakt med Hanna Einebrant 070-6267457 för att kolla av antalet hundar.

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet.
 
Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven!

Beskrivningen tar omkring 40 minuter och innehåller sju olika moment.

Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika  situationer.

Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att  arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) är Svenska Kennelklubbens nya officiella mental-beskrivning och är utformad  för att passa ALLA hundar, oavsett ras.

Även blandraser är välkomna (men de måste tävlingsreggas hos  SKK först).

 Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Gör BPH med din hund!

 Kom i håg att numera jämställs BPH med MH för att kunna tävla i  bruksprov med en icke SBK ras!

Östra Härjedalens Brukshundklubb var den första och enda klubben i Jämtlands län, att i juli 2014 börja att arrangera BPH:n.

För att se vilka datum som gäller varje år - kolla även på framsidan

För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:

 1. Önskemål om datum och reservdatum

 2. Ange om du vill göra BPH med eller utan skott

 3. Hundens namn på reg beviset, reg nr och chipnummer

 4. Ägarens namn, adress, telefonnummer (hem+mobil) och e-      postadress

 5. Klubbtillhörighet för hundens ägare alt förare

 6. Ange om hunden är kastrerad. OBS! Kemiskt kastrerade hundar har karens!

 Om du inte äger hunden (t ex fodervärd) krävs ditt eget namn,  telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

Det är tillåtet att gå BPH med löp-tik. Det är dock viktigt att du  meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra  startordningen. Löp-tik måste nämligen starta sist, för att inte  påverka övriga hundars beskrivningar!

Det är möjligt att göra BPH med skott eller utan. Ange när du  anmäler vilket du vill göra. Om det skulle visa sig att hunden blir  så påverkad under beskrivningen att du som ägare inte vill utsätta  din hund för skotten, trots att du valt BPH med skott, finns  givetvis möjligheten att avstå skott.

 Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles  utmärkt.

Kontaktperson och anmälan: Hanna Einebrant

einebrant_h@hotmail.com

När du fått ditt PM betalar du in 750:- på Bg 166-9985, dock senast dagen innan provet.
För uppfödare/rasklubb kan vi arrangera BPH en hel dag, för upp till 10 hundar/dag.
 
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
 

 

"Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Östra Härjedalens BK och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Östra Härjedalens BK dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata.

 Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken." 

 Vill du veta mer om BPH? Mer information finner du här:

http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/