Om BPH

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet.
 
BPH är Svenska Kennelklubbens nya officiella mental-beskrivning och är utformad  för att passa ALLA hundar, oavsett ras. Även blandraser är välkomna (men de måste tävlingslicens utfärdad av SKK).
 
Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 40 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika  situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att  arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.
 

 bph-skrammel-gratt-toppbild

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Gör BPH med din hund!

 Kom ihåg att numera jämställs BPH med MH för att kunna tävla i  bruksprov med en icke SBK ras!

Östra Härjedalens Brukshundklubb var den första och enda klubben i Jämtlands län, att i juli 2014 börja att arrangera BPH:n.

Du kan läsa mer om BPH på SKK's hemsida:

http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

 

Anmälan

Vid anmälan skall följande uppgifter finnas med:

  1.  Önskemål om datum och eventuellt reservdatum.
  2.  Ange om du vill göra BPH med eller utan skott.
  3.  Hundens registerade namn, registreringsnummer eller tävlingslicensnummer, samt chipnummer.
  4.  Ägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  5.  Klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare om föraren inte är samma som ägaren.
  6.  För hanhundar skall det även anges om den är kasterad. OBS! Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande.

Om du inte äger hunden (t ex fodervärd) krävs ditt eget namn,  telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

Det är tillåtet att gå BPH med löptik. Det är dock viktigt att du  meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra  startordningen. Löptik måste nämligen starta sist, för att inte  påverka övriga hundars beskrivningar!

Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles  utmärkt.

Om du är uppfödare (eller om ni är ett gäng om minst 5 hundar som vill göra samma dag) går det bra att ta kontakt för att se om det går att boka ett datum utöver de datum som finns tillgängliga här på hemsidan. 

Maximalt antal hundar som kan beskrivas samma dag är 12 stycken.

För deltagande i BPH krävs att ägaren, alternativt föraren av hunden, är medlem i klubb inom SKK-organisationen (exempelvis länsklubb, SKK-ansluten rasklubb eller brukshundklubb). Medlemsbevis ska uppvisas före start.
 
Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
 
Kontaktperson och anmälan: Hanna Einebrant, hanna.ohbk@gmail.com
 

"Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Östra Härjedalens BK och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Östra Härjedalens BK dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata."

Du kan läsa mer om SKK's behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.

 

BPH 2023

Datum Sista anmälan
14/5 24/4
27/5 8/5
17/6 29/5

Inbetalning

Inbetalning på 750:- görs så snart ett bekräftelsemail på anmälan har mottagits för att behålla platsen.

Inbetalningen kan göras till:

•  Bankgiro: 166-9985

 •  Swish: 123 563 929 9

Märk inbetalningen med "BPH" och hundens registreringsnummer eller tävlingslicensnummer.

Exempel:

BPH SE12345/2020

BPH TAVLIC000000