Tyvärr har vi varit tvungna att ta det tråkiga beslutet att pausa vår BPH-verksamhet på obestämt tid.

Om BPH

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet.
 
BPH är Svenska Kennelklubbens nya officiella mental-beskrivning och är utformad  för att passa ALLA hundar, oavsett ras. Även blandraser är välkomna (men de måste tävlingslicens utfärdad av SKK).
 
Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 40 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika  situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att  arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.
 

 bph-skrammel-gratt-toppbild

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Gör BPH med din hund!

 Kom ihåg att numera jämställs BPH med MH för att kunna tävla i  bruksprov med en icke SBK ras!

Östra Härjedalens Brukshundklubb var den första och enda klubben i Jämtlands län, att i juli 2014 börja att arrangera BPH:n.

Du kan läsa mer om BPH på SKK's hemsida:

http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/